Samskaping i kulturfeltet

Samskaping i kulturfeltet

Vestvågøy kommune/kulturenheten deltar som norsk partner i det nordisk-baltiske utviklingsprosjektet CO-OP (Co-creation in arts, culture and heritage), støttet av Nordplus Adult/Nordisk ministerråd. I tillegg er det to danske partnere, samt én partner fra Latvia og én fra Litauen. Det dreier seg om samskaping i kulturfeltet – dvs. at offentlige, private og frivillige kulturaktører inngår i et likeverdig samarbeid med hensikt å definere problemer og designe og implementere nye og bedre løsninger for kulturlivet.

Prosjektet varer fra august 2018 til juli 2020. Arbeidet består i å samle gode eksempler på samskaping, utarbeide læreplaner og kurspakker på basis av disse, samt teste dette læremateriellet ut og utgi det til praktisk bruk for interesserte kulturaktører.

I forbindelse med innsamlingsarbeidet med de gode eksempler var det en svært interessant workshop på Meieriet kultursenter i februar i år (link til rapport). Med samme formål har det også vært gjort forskning bak skrivebordet, og det skal avvikles et symposium i Litauen i september.

Når det gjelder uttesting av læremateriellet som deretter lages, så vil det bli lokale pilotkurs i november 2019 i alle landene. Dette kan få stor praktisk nytte for kulturlivet i Vestvågøy, fordi det tas utgangspunkt i lokale caser. Samskaping og samarbeid blir mer og mer viktig!

Les mer på prosjektets hjemmeside http://co-op.one/index.html.

og her:

Workshop Compendium

COOP good practice report

COOP brosjyre (Norsk)

 

For opplysninger – kontakt gjerne prosjektleder norsk partner, Trond Handberg – tlf. 92853062. E-post: trond.handberg@vestvagoy.kommune.no

 

_
_
_